top of page
ค้นพบระบบเรียกบุคคลกรไร้สายจากEzprezz wireless calling system - ใช้ง่ายและมีประสิทธิภาพสูง สำหรับร้านอาหาร, กาแฟ, โรงงาน, โรงพยาบาล, สปา, และสถานที่ออกกำลังกาย. ชุดอุปกรณ์ที่ครอบคลุมพื้นที่ 50-100 เมตร. ปุ่มกดเรียกพนักงาน, กริ่งเรียกพนักงาน, และ Nurse Call ไร้สาย - พร้อมให้บริการคุณ.

การติตตั้ง SETUP

การตั้งค่า EzPrezz ระบบเรียกบุคคลกรแบบไร้สาย

bottom of page