top of page

เครื่องเรียกคิวไร้สายแบบมีฐาน จัดส่งจากไทย (เพจเจอร์) 16 ชิ้น EzPrezz Wireless Calling System for Restaurant, Hospital, Spa, Salon, Industry and Clinic. 3 months warranty. Delivery from Bangkok

เครื่องเรียกคิวไร้สายแบบมีฐาน (เพจเจอร์) 16 ชิ้น

฿4,286.00ราคา
ภาษี รวม
Color
 • เครื่องเรียกคิวไร้สายแบบมีฐาน จัดส่งจากไทย (เพจเจอร์) 16 ชิ้น

  • เครื่องเรียกคิวไร้สายแบบมีแท่นชาร์จในตัว
  • ใช้ง่ายแค่เสียบปลั๊ก กันระอองน้ำ
  • ใช้ง่ายตัวส่งสัญญาณ และ แท่นชาร์จเครื่องเดียวกัน
  • ลดความแออัดบริเวณหน้าร้าน หน้าเคาท์เตอร์
  • แจ้งเตือนด้วยเสียงหรือ LED ไฟกระพริบ
  • ลดค่าใช้จ่ายด้านการจ้างแรงงาน
  • ไม่ต้องตะโกนเรียกลูกค้า
  • ใช้งานได้ดีทั้งในและนอกอาคาร
bottom of page